Kontakt w sprawach
niedotyczących sprzedaży:

kontakt@pineapobierowo.pl

Kontakt w sprawie najmu:

wynajem@pineapobierowo.pl
tel. + 48 690 244 444